VI Niedziela w ciągu roku

Różaniec Fatimski odmówimy w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. Wspólnie módlmy się zgodnie z pragnieniem Matki Bożej – o nawrócenie biednych grzeszników.

Święto św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy i Apostołów Słowian będziemy obchodzić we wtorek 14 lutego. Apostołom Słowian bardzo zależało na utrzymaniu jedności z Rzymem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy aby narody słowiańskie trwały lub powróciły i wytrwały w wierze katolickiej.

Katecheza dla dorosłych – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota Pokuty, Cnota Pietyzmu; odbędzie się w piątek 17 lutego po Mszy wieczornej.

W imieniu organizatorów zapraszamy do obejrzenia musicalu o bł. Julii Rodzińskiej. Ta bohaterska dominikanka wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Tarnobrzegu-Wielowsi. Po wybuchu II wojny światowej, jako wykwalifikowana nauczycielka, brała udział w tajnym nauczaniu i prowadziła działalność humanitarną. Została aresztowana i trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Była poddawana torturom. Niosła pomoc duchową współwięźniom niezależnie od wyznania i narodowości. Zmarła z wycieńczenia i na skutek chorób. W 1999 roku została ogłoszona błogosławioną przez papieża św. Jana Pawła II. Musical „Miłość zmartwychwstała” zostanie przedstawiony w Tarnobrzeskim Domu Kultury w niedzielę 26 lutego o godz. 16.00. Bilety są jeszcze do nabycia w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Szczegóły na plakacie.

Do skarbony św. Antoniego złożono w minionym tygodniu 370 złotych. Bóg zapłać.