Istnieją różne zwyczaje dotyczące odprawiania Mszy świętych za zmarłych. Szczególnie rozpowszechnione są tzw. gregorianki.  „Gregorianka” to trzydzieści kolejnych Mszy świętych ofiarowanych dzień po dniu za jedną osobę zmarłą.

 

Tradycja

Zwyczaj ten już ponad 1000 lat temu opisał św. Grzegorz Wielki w swych „Dialogach”. Uważa się, że to właśnie pod wpływem jego autorytetu praktyka trzydziestu Mszy świętych odprawianych za konkretną osobę zmarłą upowszechniła się najpierw w Rzymie, a potem w Europie.

Zanim w 590 roku został papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasztoru. Jeden z mnichów, imieniem Justus, zachorował. Już na łożu śmierci wyznał, że ukrył przed wspólnotą trzy złote soldy. W świetle zasad rządzących w klasztorze dopuścił się wielkiego grzechu. Justus na polecenie opata umarł w osamotnieniu, a pochowano go nie wśród innych zakonników, lecz w niepoświęconej ziemi, rzucając do jego grobu wspomniane monety. Jednak miesiąc po jego śmierci Grzegorz zaczął się „w duchu litować nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc”. Polecił więc przeorowi, aby odprawiono za niego trzydzieści Mszy świętych, dzień po dniu, bez przerwy. Po odprawieniu trzydziestej Mszy świętej Justus ukazał się w widzeniu swemu rodzonemu bratu (również mnichowi) i powiadomił go, że właśnie został uwolniony z czyśćca i dołączył do wspólnoty zbawionych.

 

W naszym Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej

Ta piękna tradycja przetrwała również w naszym Sanktuarium. W dniach od 1 do 30 danego miesiąca ojcowie naszego klasztoru mogą sprawować Msze święte gregoriańskie za zmarłych poleconych ich modlitwie.

Prawo kanoniczne wskazuje, że każdy kapłan może odprawić dziennie tylko jedną Mszę świętą i przyjąć tylko jedno stypendium mszalne. Z tego powodu w wielu parafiach nie odprawia się „gregorianek”, bowiem to aż trzydzieści Mszy świętych w jednej intencji.

Aby stworzyć możliwość odprawiania „gregorianek” przyjęliśmy zasadę 3/27 to znaczy, że TRZY Msze święte mogą zostać odprawione w miarę wolnych terminów w kościele z udziałem wiernych na Mszach świętych indywidualnych (to Msze św. w dni powszednie o godz.: 7.00, 8.00 lub 12.00, zaś w niedziele o godz.: 7.30. 9.30, 12.30 lub 19.30), natomiast pozostałe DWADZIEŚCIA SIEDEM Mszy świętych odprawiane są za klauzurą, w wewnętrznej kaplicy klasztornej bez udziału wiernych. Odprawiane są każdego dnia, ale nie mają wyznaczonej konkretnej godziny i nie można w nich uczestniczyć. Z tymi Mszami ofiarodawcy mogą się łączyć duchowo każdego dnia na przykład przez uczestnictwo we Mszy świętej sprawowanej w swojej parafii zamieszkania.

 

Zapraszamy do ofiarowania Mszy świętych gregoriańskich za zmarłych. Można to uczynić w zakrystii, najlepiej bezpośrednio po każdej Mszy świętej lub przez internet pisząc maila do o. Pawła Pobuty OP i podając przy zgłoszeniu swój numer telefonu do późniejszego kontaktu w celu dopełnienia szczegółów intencji.

 

Ile to kosztuje?

Nie mamy cennika. Kiedy wierni proszą o odprawienie Mszy świętej zwyczajowo dołączają ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę. Msza święta jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Chrystus też wskazał w swojej Ewangelii na trzy ważne środki pomocy bliźnim żyjącym lub zmarłym: modlitwę, post i jałmużnę. Ofiara składana przy okazji zamawiania „gregorianki” jest taką jałmużną i ma wielką wartość duchową i materialną, bowiem to aż trzydzieści Mszy świętych za jedną osobę oraz duże wsparcie materialne dla funkcjonowania klasztoru.

 

Ofiarę przy okazji składania „gregorianki” można przesłać na konto:
Klasztor OO. Dominikanów w Tarnobrzegu
BS Tarnobrzeg
42 9434 0002 2001 1000 4444 0003

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Gregorianka za … (imię i nazwisko zmarłego)”.

Po zamówieniu Mszy świętych gregoriańskich otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie.
Zapraszamy!