Artykuły: Redakcja

Dziękujemy wam za wyrazy sympatii w związku z uroczystym wspomnieniem św. Dominika, naszego założyciela. Dzisiaj zebrana taca będzie przeznaczona na remonty kościoła i klasztoru. Ze względu na nasilającą się epidemię przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń służb medycznych i porządkowych. Gdy przebywamy w kościele musimy mieć prawidłowo założone maski ochronne – na usta i nos. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla siebie nawzajem. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna […]
Dziękujemy wam za modlitwę, życzliwość i odpowiedzialną troskę o zdrowie swoje i innych osób. Ze względu na nasilającą się epidemię przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń służb medycznych i porządkowych. Zdecydowanie przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust maskami ochronnymi, gdy przebywamy w kościele. Wydaje się, że jest to najprostsza i najskuteczniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla siebie nawzajem. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.00. Różaniec święty rozpoczyna […]
1. Dziękujemy wam za modlitwę, udział w sakramentach i współpracę w staraniu się o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich tu przychodzących, aby się modlić. 2. Ze względu na ciągle trwającą epidemię przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń służb medycznych i porządkowych. Uparcie przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust maskami ochronnymi, gdy przebywamy w kościele. 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.00. Różaniec święty rozpoczyna się o 17.30. […]
1. Dziękujemy wam za życzliwość, zaufanie i modlitwę. Dzisiaj zebrana taca zbierana będzie przeznaczona na remonty naszego kościoła i klasztoru. 2. Ze względu na ciągle trwającą epidemię przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń służb medycznych i porządkowych, w szczególny sposób: o obowiązku zakrywania nosa i ust maskami ochronnymi, gdy przebywamy w kościele. 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.00. Różaniec święty rozpoczyna się o 17.30. Kościół […]