Plenaria Indulgentia – Iubilaeum

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. Nr16/15/I
Ojcze Święty,
Bruno Cadoré, Mistrz Zakonu Braci Kaznodziejów, wyrażając własne i całej Rodziny Dominikańskiej uczucia przywiązania względem Waszej Świątobliwości, ze czcią przedstawia, że papież Honoriusz III dwiema bullami „Religiosam vitam” z dnia 22 grudnia 1216 r. oraz „Gratiarum omnium largitori” z dnia 21 stycznia 1217 r., zatwierdził i potwierdził Zakon Braci Kaznodziejów pod Regułą Świętego Augustyna. Dla godnego upamiętnienia dnia tej podwójnej osiemsetletniej rocznicy, od dnia 7 listopada 2015 r., święta Wszystkich Świętych Zakonu, aż do dnia 21 stycznia 2017 r., osiemsetletniej rocznicy wydania drugiej Bulli, we wszystkich kaplicach Rodziny Dominikańskiej będą miały miejsce uroczystości liturgiczne oraz nabożeństwa religijne. Z tego to względu, wspomniany wyżej Najczcigodniejszy Proszący pokornie błaga o udzielnie daru odpustu jubileuszowego członkom Rodziny Dominikańskiej i innym pobożnym wiernym, aby szerzej otworzyć im dostęp do bożych skarbców, a przez to pełniej zaczerpnąć z duchowych owoców.
A Bóg, itd.
Dnia 8 sierpnia 2015
Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnej władzy otrzymanej od Ojca Świętego Franciszka, udziela łaskawie Roku Jubileuszowego wraz z odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami (sakrament pokuty, komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, prawdziwie skruszonym i kierującym się miłością, którzy mogą uzyskać go raz dziennie, a także ofiarować, na sposób wstawiennictwa, za dusze wiernych zatrzymanych w czyśćcu, ilekroć, w łączności z duchowymi celami Świętego Roku Miłosierdzia:
a) będą pobożnie uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, o których mowa w załączonej prośbie,
b) nawiedzą jako pielgrzymi kościoły lub kaplice Rodziny Dominikańskiej, i tam przed Najświętszym Sakramentem przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary, Modlitwą Jubileuszową oraz wezwaniem do Matki Bożej Różańcowej.
Członkowie Rodziny Dominikańskiej, którzy z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie będą mogli wziąć udziału w uroczystościach jubileuszowych, otrzymają odpust zupełny w miejscu, w którym ich zastała przeszkoda, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, w duchowej jedności z rocznicowymi uroczystościami, ofiarują przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia lub niedogodności swojego życia miłosiernemu Bogu.
Aby zaś, ze względu na miłość pasterską, ułatwić przez władze kluczy Kościoła dostęp do Bożej łaski, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani Zakonu Świętego Dominika wyznaczeni do słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty w jubileuszowych miejscach i często udzielali chorym komunii świętej.
Niniejsze postanowienie zachowuje swoją ważność w roku jubileuszowym. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne przepisy.

Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens