Ministrant to ktoś, kto obok księdza jest najbliżej najważniejszej Osoby w czasie liturgii – Pana Jezusa. Poprzez swoją pomoc w przygotowaniu i w trakcie celebracji liturgicznych sprawia, że odbywają się one w sposób pełniejszy i piękniejszy, czyli taki, na jaki zasługują.

Dlaczego warto być ministrantem?
1. Możesz pogłębić swoją wiarę.
2. Stajesz się aktywnym członkiem zgromadzenia liturgicznego.
3. Masz możliwość być blisko ołtarza zarówno w czasie zwykłych mszy świętych i nabożeństw, jak i w czasie największych uroczystości.
4. Masz możliwość lepiej zrozumieć, co się dzieje podczas mszy świętej.
5. Możesz poznać, w jaki sposób liturgia Kościoła wpływa na wiarę chrześcijanina.

Jak wygląda Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii?
Jeśli uczęszczasz do szkoły podstawowej, to najpierw zostaniesz KANDYDATEM NA MINISTRANTA. Po odpowiednim przygotowaniu, raz w roku, w czasie mszy świętej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zostaniesz przez Ojca Proboszcza uroczyście przyjęty do grona MINISTRANTÓW.
W wieku około piętnastu lat będziesz mieć możliwość uczestniczyć w kursie lektorskim, po którym zostaniesz pobłogosławiony przez Księdza Biskupa do pełnienia funkcji LEKTORA w zgromadzeniu liturgicznym.
Ostatnim etapem jest uczestniczenie w kursie ceremoniarskim, po którym będziesz znać księgi liturgiczne i będziesz mógł pełnić funkcję CEREMONIARZA. Będziesz mógł wraz z Ojcami przygotowywać celebracje liturgiczne i pomagać w nauczaniu młodszych ministrantów właściwego służenia przy ołtarzu.
Starsi kandydaci mogą od razu zaczynać swoją przygodę ze służbą liturgiczną od funkcji lektora.

Jaki strój nosi ministrant w naszej parafii?
Podobnie jak kapłani, ministranci noszą białą albę jako znak czystości i niewinności.

Jakim człowiekiem na co dzień powinien być ministrant?
Ministrant powinien się modlić i nieustannie pracować nad swoim charakterem oraz często przyjmować Komunię Świętą. Ministrant to ktoś, kto kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki. Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem.

Jakie obowiązki ma ministrant w naszej parafii?
Zadaniem ministranta w naszej parafii jest poznawanie liturgii i życie nią, służenie przy ołtarzu podczas mszy świętych i nabożeństw w niedziele, raz w dowolnym czasie w ciągu tygodnia, oraz uczestniczenie w zbiórkach ministranckich.

Jak zostać ministrantem?
Przyjdź do zakrystii przed lub po mszy świętej i poproś o kontakt z Ojcem opiekunem ministrantów.

Opiekunowie:
o. Mikołaj Walczak OP
o. Wojciech Banaś OP