O sakramencie małżeństwa.

Sakrament małżeństwa w naszym kościele

Formalności przedślubne

Nasi parafianie, czyli osoby aktualnie mieszkające na terenie naszej parafii, rozpoczynają odpowiednie procedury na 6 miesięcy przed datą ślubu (mogą wcześniej zgłosić chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa i wstępnie uzgodnić datę i godzinę ślubu).

          Do spisania protokołu przedślubnego nasz parafianin/parafianka z narzeczoną/narzeczonym musi mieć:

1. świadectwo chrztu „do ślubu”, (czyli posiadające adnotacje o stanie wolnym), dokument ma być „świeży”, czyli w sześciu miesiącach swojej ważności obejmujący datę ślubu

2. ukończony kurs przedmałżeński

3. dowód osobisty

4. świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

 

Po spisaniu protokołu kancelaria wypisuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi. Tę prośbę trzeba zanieść osobiście do parafii narzeczonej/narzeczonego. Po wygłoszeniu zapowiedzi, informację o tym fakcie przynosimy do kancelarii.

Drugi potrzebny dokument to wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) lub zaświadczenie o zawartym wcześniej ślubie cywilnym.

Nie można błogosławić ślubu kościelnego bez jednoczesnego lub wcześniejszego zawarcia związku cywilnego.

Ślub strony katolickiej z niekatolicką wymaga dodatkowego przygotowania.

Ślub (z uroczystą Mszą św.) w naszym kościele trwa ok. 50 minut.

 

Prosimy

żeby w czasie ślubu zdjęcia wykonywał TYLKO JEDEN FOTOGRAF! TYLKO JEDEN OPERATOR KAMERY WIDEO! Obecność wielu fotografów w naszym kościele jest niedopuszczalna. W czasie odczytywania Ewangelii, w czasie kazania, w czasie podniesienia w Mszy św. oraz w momencie udzielania Komunii świętej nie wykonujemy zdjęć fotograficznych.

 

Stroną muzyczną w naszym kościele zajmuje się pan Mariusz Ryś – organista.W czasie uroczystości wykonywane są pieśni liturgiczne, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną.

 

NIE SYPIEMY KWIATKÓW!

W kościele i przed kościołem nie sypiemy kwiatków, ryżu, konfetti, cukierków itp. Wszystkie te rzeczy podeptane i porzucone na kolejnych ślubach bardzo brzydko wyglądają, a przez całą nadchodzącą niedzielę zaśmiecają najbliższe otoczenie kościoła.

 

          Na zaproszeniach ślubnych nasz kościół można tytułować:

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (lub Kościół Wniebowzięcia NMP)

ul. Kościuszki 2, Tarnobrzeg

lub

Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej

ul. Kościuszki 2, Tarnobrzeg

 

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ