O sakramencie małżeństwa.

Sakrament małżeństwa w naszym kościele

Formalności przedślubne

Nasi parafianie, czyli osoby aktualnie mieszkające na terenie naszej parafii, osobiście rozpoczynają przygotowanie na 6 miesięcy przed datą ślubu (mogą wcześniej zgłosić chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa i wstępnie uzgodnić datę i godzinę ślubu), zgłaszając się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
Do spisania protokołu przedślubnego nasz parafianin/parafianka z narzeczoną/narzeczonym musi mieć (o czym będą poinformowani na pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej):

  • świadectwo chrztu „do ślubu”, (czyli posiadające adnotacje o stanie wolnym), dokument ma być nie straszy niż sześć miesięcy, swoją ważnością obejmujący datę ślubu
  • ukończony kurs przedmałżeński
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

Po spisaniu protokołu kancelaria wypisuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi. Tę prośbę trzeba zanieść osobiście do parafii narzeczonej/narzeczonego. Po wygłoszeniu zapowiedzi, informację o tym fakcie przynosimy do kancelarii.

Drugi potrzebny dokument to wydawany przez urząd stanu cywilnego dokument ślubu konkordatowego (w trzech egzemplarzach) lub zaświadczenie o zawartym wcześniej ślubie cywilnym.

Ślub strony katolickiej z niekatolicką wymaga dłuższego przygotowania.

Ślub (z uroczystą Mszą św.) w naszym kościele trwa ok. 50 minut.

Prosimy, żeby w czasie ślubu zdjęcia wykonywał TYLKO JEDEN FOTOGRAF !!!!! I TYLKO JEDEN OPERATOR KAMERY WIDEO!!!!!! Obecność wielu fotografów w naszym kościele jest niedopuszczalna. W czasie odczytywania Ewangelii, w czasie kazania, w czasie podniesienia w Mszy św. oraz w momencie udzielania Komunii świętej nie wykonujemy zdjęć fotograficznych.

Stroną muzyczną w naszym kościele zajmuje się pan Mariusz Ryś – organista.
W czasie uroczystości wykonywane są pieśni liturgiczne, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną.

NIE SYPIEMY KWIATKÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W kościele i przed kościołem nie sypiemy kwiatków, ryżu, konfetti, cukierków itp. Wszystkie te rzeczy podeptane i porzucone na kolejnych ślubach bardzo brzydko wyglądają, a przez całą nadchodzącą niedzielę zaśmiecają najbliższe otoczenie kościoła.

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ