Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja organów w kościele parafialnym i klasztornym OO. Dominikanów w Tarnobrzegu – etap II”

Klasztor OO. Dominikanów w Tarnobrzegu jest realizatorem zadania pn. „Przebudowa i modernizacja organów w kościele parafialnym i klasztornym OO. Dominikanów w Tarnobrzegu – etap II”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”