Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja organów w kościele parafialnym i klasztornym OO. Dominikanów w Tarnobrzegu – etap II”

Zadanie pn. „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.