Oprawa muzyczna uroczystości

Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. (Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, pkt. 6).

Każda uroczystość i to niezależnie od tego, czy pełna radości, jak zawarcie Sakramentu małżeństwa, czy też przepełniona smutkiem, jak uroczystość pogrzebu ukochanej osoby, poza oczywistym wymiarem religijnym zawsze dla uczestników tego wydarzenia jest szczególnym przeżyciem. Liturgia uroczystości powinna być zatem piękna i niezapomniana. Aby taka była, konieczne jest zadbanie o profesjonalną oprawę muzyczną.

Osobą odpowiedzialną za kształt muzyki w trakcie liturgii w Sanktuarium, na mocy decyzji Proboszcza (Przeora), jest organista Sanktuarium. Zakres odpowiedzialności obejmuje układ i dobór programu muzycznego liturgii, jak i skład wykonawców (w tym dopuszczenie muzyków gościnnych). Organistą Sanktuarium jest obecnie p. Mariusz Ryś. Kontakt do organisty można uzyskać w kancelarii parafialnej i zakrystii.

Życzenia osób zamawiających liturgię dotyczące repertuaru czy doboru wykonawców są traktowane wyłącznie jako propozycje, obowiązkiem zaś organisty jest zaproponowanie programu zgodnego z wymogami przepisów liturgicznych, z charakterem miejsca sakralnego oraz dobór artystów, których przygotowanie zawodowe pozwala na profesjonalne wykonanie wymaganego programu. W zawiązku z tym konieczny jest wcześniejszy kontakt z organistą (najlepiej ok. 1 miesiąc wcześniej) w celu omówienia szczegółów.