Oprawa muzyczna uroczystości

Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. (Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, pkt. 6).

Każda uroczystość i to niezależnie od tego, czy pełna radości, jak zawarcie Sakramentu małżeństwa, czy też przepełniona smutkiem, jak uroczystość pogrzebu ukochanej osoby, poza oczywistym wymiarem religijnym zawsze dla uczestników tego wydarzenia jest szczególnym przeżyciem. Liturgia uroczystości powinna być zatem piękna i niezapomniana. Aby taka była, konieczne jest zadbanie o profesjonalną oprawę muzyczną.

Dlatego, na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń ustaliliśmy następujące zasady oprawy muzycznej uroczystości w naszym Sanktuarium:

1. Osobą odpowiedzialną za kształt muzyki w trakcie liturgii w Sanktuarium, na mocy decyzji Proboszcza (Przeora), jest organista Sanktuarium. Zakres odpowiedzialności obejmuje układ i dobór programu muzycznego liturgii, jak i skład wykonawców (w tym dopuszczenie muzyków gościnnych).

2. Organistą Sanktuarium jest obecnie p. Mariusz Ryś, znakomity muzykolog, organista, dyrygent, menedżer kultury, absolwent muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mający na swoim koncie liczne koncerty jako solista i kameralista. Kontakt do organisty można uzyskać w kancelarii parafialnej i zakrystii.

3. Życzenia osób zamawiających liturgię dotyczące repertuaru czy doboru wykonawców są traktowane wyłącznie jako propozycje, obowiązkiem zaś organisty jest zaproponowanie programu zgodnego z charakterem miejsca sakralnego oraz dobór artystów, których przygotowanie zawodowe pozwala na profesjonalne wykonanie wymaganego programu.

4. Do liturgii, jako soliści mogą być dopuszczone następujące osoby:
• absolwenci Akademii Muzycznych (wydział wokalny lub instrumentalny)
• studenci Akademii Muzycznych ww. kierunków oraz uczniowie średnich szkół muzycznych po przesłuchaniu i ew. akceptacji przez organistę Sanktuarium

5. Do liturgii jako organiści mogą być dopuszczone następujące osoby:
• absolwenci Akademii Muzycznych (Wydział Muzyki Kościelnej lub kierunek organy Wydziału Instrumentalnego)
• absolwenci muzykologii KUL, UKSW,
• absolwenci Diecezjalnych Szkół Organistowskich
• studenci ww. kierunków i uczniowie klas maturalnych średnich szkół muzycznych – klasa organów – po przesłuchaniu i ew. dopuszczeniu przez organistę Sanktuarium.

6. Udział gościnnych organistów nie zwalnia z rozliczeń finansowych wobec organisty Sanktuarium. Sprawy rekompensaty (stanowiącej równowartość zwyczajowego honorarium) załatwiane są w Kancelarii parafialnej.

7. Muzyka instrumentalna i akompaniamenty mogą być wykonywane wyłącznie „na żywo”, na instrumentach dopuszczonych do liturgii. Nie ma możliwości wykorzystania gitary, perkusji, fortepianu, syntezatorów, itp. oraz podkładów odtwarzanych z nośników audio w trakcie trwania świętych obrzędów.

8. Program muzyczny powinien być zgodny z wymogami przepisów liturgicznych. Dobór repertuaru powinien uwzględniać następujące aspekty:
• proponowany przez wykonawców program muzyczny liturgii musi być odpowiednio wcześniej zatwierdzony przez organistę Sanktuarium. Organista Sanktuarium jest odpowiedzialny za całość programu niezależnie czy jest wykonawcą w trakcie uroczystości czy nie.
• utwory muzyczne powinny mieścić się w stylistycznych i estetycznych ramach muzyki sakralnej (tematyka, charakter, przeznaczenie, wartość artystyczna tekstu i muzyki)
• utwory muzyczne powinny mieścić się w czasowych ramach poszczególnych części liturgii
• utwory wokalne prezentowane w trakcie liturgii powinny być wykonywane w języku, w którym odprawiana jest liturgia lub po łacinie. Utwory w językach obcych mogą być wykonane przed i po liturgii.
• utwory powinny być tak dobrane, aby mogły być w sposób profesjonalny i prawidłowy zaprezentowane przez wykonawców we wnętrzu kościoła. Nagłośnienie (mikrofon) służy do użytku wyłącznie organiście prowadzącemu liturgię. Zapewniamy, że dobre przygotowanie wokalne śpiewaków i posiadanie dobrze brzmiących instrumentów solowych pozwala na zadowalające wypełnienie dźwiękiem Sanktuarium w sposób czysto akustyczny.

Powyższe zalecenia mogą wydawać się czasem zawiłe i trudne do zastosowania. Doświadczenie nauczyło nas jednak, że życzliwy kontakt z organistą Sanktuarium zawsze spotykał się z otwartością na wszelkie propozycje, które szanowały świętą liturgię i porządek sacrum. Z jego strony zawsze mogą Państwo liczyć na profesjonalne i rzeczowe podpowiedzi właściwych rozwiązań i dobór pieśni na każdą uroczystość.

Jesteśmy przekonani, że powyższe zasady pozwolą wszystkim uczestnikom uroczystości odbywających się w naszym Sanktuarium nie tylko przeżyć te szczególne chwile głęboko pod względem estetycznym i religijnym, ale i doświadczyć piękna liturgii. Bowiem jak zapisał papież Benedykt XVI: „Piękno nie jest jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego Objawienia”.