W duszpasterstwie codzienność przepełniona jest obecnością Boga i każdy ma szansę odnaleźć swoją drogę do Niego.

Jak do nas dołączyć
Generalnie wystarczy chcieć. Poza tym trzeba być w odpowiednim wieku, czyli przed maturą, a po drugiej klasie gimnazjum. Przynależność do duszpasterstwa jest rzeczą płynną i nie wymaga żadnych formalności. W PanDa można pojawiać się i znikać wedle uznania.