Daty i inne informacje dotyczące katechez dla narzeczonych przy klasztorze Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2017/2018

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

oraz SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

przy klasztorze Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu

w roku szk. 2017/2018

 

          Nasz cykl katechez poprzedzających zawarcie sakramentu małżeństwa obejmuje
4 dni (A, B, C, D) wykładów (i zajęć warsztatowych) a także 3 konsultacjePoradni Życia Rodzinnego.

 

UWAGA!

          Obowiązek przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa spoczywa na proboszczach narzeczonych. Przy naszym klasztorze przygotowujemy narzeczonych z naszej parafii (wystarczy, że jedna osoba z narzeczonych należy do naszej parafii).

          Kandydaci do małżeństwa z poza naszej parafii proszeni są o przyniesienie ze sobą pisemnej prośby swojego proboszcza o objęcie ich katechezą przedmałżeńską przy naszym klasztorze.

          Proboszcz naszej parafii jest zobowiązany przesłać do Kurii diecezjalnej listę osób zgłoszonych oraz powody ich uczestnictwa w katechizacji przedmałżeńskiej prowadzonej w formie nadzwyczajnej w naszej Parafii. W związku z tym obowiązkiem prosimy o pisemną prośbę od proboszcza narzeczonych (z poza naszej parafii) z podaniem powodów, dla których narzeczeni nie mogą uczestniczyć w katechezie przedmałżeńskiej w swojej parafii.

 

 

Spotkania

Spotkania odbywają się w następującym porządku (daty spotkań na dole strony):

„A” – Sobota od 9.00 do 16.00 (z przerwą obiadową): Wykłady i warsztaty prowadzone przez osoby świeckie (psycholog, terapeuta rodzinny, konsultanci NPR) – Dom Katechetyczny, I piętro

„B” – Niedziela (nazajutrz): 10.30 – Msza św. „rodzinna”; 11.30 – 14.00 katecheza (o. Andrzej)

„C”Niedziela (za tydzień): Dzień skupienia dla narzeczonych: 11.30 – 12.30 konferencja o św. Józefie (Kościół Męki Pańskiej); 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym czasie możliwość spowiedzi); 13.00 – przerwa „kawowa”: 13.30 (do  14.15) – konferencja: „Duchowość Świętej Rodziny w symbolice Obrazu Matki Bożej Dzikowskiej” i  wspólna modlitwa przed Cudownym Wizerunkiem.

„D” – Sobota (za ok. miesiąc): 9.00 – 12.00 – katecheza (o. Andrzej)

Zajęcia odbywają się w Sali Duszpasterstwa Rodzin (w krużganku klasztornym – koło zakrystii – wejście z podwórka, na prawo od kościoła) lub w Domu Katechetycznym (od bramy na prawo, w głębi podwórza klasztornego, gdzie też możecie zaparkować samochód). Nasz adres: Tarnobrzeg, ul. T. Kościuszki 2.

Opuszczony dzień katechez uzupełnić można w czasie cyklu następnego.

 

 

Konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego

            Na pierwszą konsultację do Poradni Życia Rodzinnego można się udać w dniu „A” (sobota po zakończeniu zajęć) lub w dniu „B” (niedziela – już po wysłuchaniu wykładu Miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo Naturalne planowanie rodziny). Następne spotkania (które odbyć się powinny w odstępie 1 miesiąca jedno od drugiego) można odbyć np. w dniu „D” (niedziela kończącą kurs).

Zgodnie z zasadami przyjętymi w naszej diecezji konsultacje powinny się odbywać w Poradniach znajdujących się najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Adresy i telefony aktualnie czynnych możecie znaleźć na stronie http://rodzinasandomierz.eu/poradnie-rodzinne/. Pary, które chciałyby odbyć w/w konsultacje przy naszym klasztorze powinny to zgłosić przy zapisach na kurs. Z Paniami Doradczyniami możecie umawiać się także telefonicznie.

 

 

Uwagi ogólne

            Prosimy nie spóźniać się, ani też nie wychodzić wcześniej.

Bardzo prosimy nie przynosić „do podpisu” kartki osoby nieobecnej!

Zasadniczo w katechezach powinni uczestniczyć OBOJE NARZECZENI. Wspólnie wysłuchane katechezy dają możliwość dialogu narzeczeńskiego, który jest podstawą udanego małżeństwa. Do udziału zachęcamy więc także tych, którzy „Kurs” odbyli w szkole średniej. Jest oczywiste, że w kontekście zbliżającego się ślubu z pewnością znacznie głębiej wejdziecie w tematykę budowania Waszego związku.

Koszt organizacji Katechez wynosi ok. 150 zł (od pary). Ofiarę (w dowolnej wysokości!) na pokrycie wszelkich kosztów prowadzenia i materiałów dla Waszego użytku złożyć możecie już na miejscu. Udział w konsultacjach Poradni życia rodzinnego jest bezpłatny.

 

 

Zapisy

Chęć udziału w tych zajęciach należy zgłosić (nie wcześniej niż miesiąc wcześniej) na adres e-mailowy ojca Andrzeja: bielat@mail.ru  Jeśli nie otrzymacie odpowiedzi w ciągu tygodnia (mój wyjazd, awaria poczty itp.) to wyślijcie to samo zgłoszenie na adres naszej woluntariuszki Kasi: kasiulka3008@interia.pl

PROSIMY NIE DZWONIĆ DO KLASZTORU W CELU OTRZYMANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, GDYŻ JEJ PO PROSTU OD NIKOGO Z MIESZKAŃCÓW NIE OTRZYMACIE. Kontakt  tylko drogą e-mailową!

Wszystkie pytania i sytuacje „nietypowe” prosimy wyłącznie kierować do o. Andrzeja.

Gorąco prosimy nie traktować Katechez jako „obowiązkowej przeszkody do pokonania, postawionej na złość przez nic nie rozumiejących księży…”. Owocność tych spotkań w dużym stopniu zależy od Waszego nastawienia i otwartości.

 

 

Terminy

DATY KATECHEZ (wiosna 2018)

Trzeci cykl katechez – 27, 28 stycznia, 18 lutego, 3 marca 2018

Czwarty cykl katechez – 18 lutego (C), 24-25 lutego (A, B),3 marca (D) 2018

UWAGA – czwarty cykl został odwołany.

Piąty cykl katechez –  3 marca (D), 24-25 marca (A, B), 8 kwietnia (C) 2018

Jeśli ilość chętnych będzie przewyższała 20 par na kurs wtedy zorganizujemy dodatkowy cykl w październiku lub / i w grudniu.

 

Daty katechez na styczeń – marzec 2018 opublikujemy w początku grudnia a na kwiecień – czerwiec 2018 na początku marca. Prawdopodobnie będą się one odbywać w każdym miesiącu.

 

Szczęść Boże!

Ojcowie Dominikanie