Daty i inne informacje dot. katechez dla narzeczonych przy klasztorze ojców dominikanów w Tarnobrzegu w roku 2016/2017

Pełny cykl katechez „czwartkowych” obejmuje 5 spotkań dwugodzinnych (10 tematów) i 3 konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego (które odbyć się powinny w odstępie 1 miesiąca jedna od drugiej). Zgodnie z zasadami przyjętymi w naszej diecezji konsultacje powinny się odbywać w Poradniach znajdujących się najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Adresy i telefony aktualnie czynnych otrzymacie w czasie pierwszego spotkania.

Zapisy prowadzone są na pół godziny przed każdą z kolejnych katechez, w krużganku klasztornym – koło zakrystii (wejście z podwórka, na prawo od kościoła).

Radzimy rozpocząć uczęszczanie na katechezy na początku danego cyklu (opuszczone katechezy uzupełnić można w czasie cyklu następnego).

Na konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego można się udać dopiero po wysłuchaniu katechez ze spotkania numer 2 (Miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo i Naturalne planowanie rodziny). Z Paniami Doradczyniami umówicie się telefonicznie.

Każde ze spotkań obejmuje dwie katechezy i trwa ok 2 godzin:  od 18:00 do 20:00. Prosimy nie spóźniać się, ani też nie wychodzić wcześniej. Bardzo prosimy nie przynosić „do podpisu” kartki osoby nieobecnej!

Zasadniczo w katechezach powinni uczestniczyć OBOJE NARZECZENI. Wspólnie wysłuchane katechezy dają możliwość dialogu narzeczeńskiego, który jest podstawą udanego małżeństwa. Do udziału zachęcamy więc także tych, którzy „Kurs” odbyli w szkole średniej. Jest oczywiste, że w kontekście zbliżającego się ślubu z pewnością znacznie głębiej wejdziecie w tematykę budowania Waszego związku.

Koszt organizacji Katechez wynosi ok. 100 zł (od pary). Ofiarę (w dowolnej wysokości!) na pokrycie wszelkich kosztów prowadzenia i materiałów dla Waszego użytku złożycie przy zapisie. Udział w konsultacjach Poradni życia rodzinnego jest bezpłatny.

KATECHEZY „SOBOTNIE”

Zajęcia odbywają się w dwie soboty od godz. 9.00 do 15.00 (z przerwą obiadową). Druga z tych sobót wypada z zasady 5 tygodni po pierwszej, tak abyście w ciągu tych dwóch dni mieli możliwość odbycia obu Konsultacji w Poradni. Chęć udziału w tych zajęciach należy obowiązkowo zgłosić (na ok. miesiąc wcześniej) na adres e-mailowy ojca Andrzeja: bielat@mail.ru

Jeśli Wasz ślub będzie odbywał się poza terenem Diecezji Sandomierskiej prosimy zgłosić to ojcu prowadzącemu pierwsze spotkanie.

Kontakt z odpowiedzialnym za katechezy: o. Andrzej Bielat OP, tel. 15 856 54 45, e-mail: bielat@mail.ru Wszystkie pytania i sytuacje „nietypowe” prosimy kierować do o. Andrzeja.

Gorąco prosimy nie traktować Katechez jako „obowiązkowej przeszkody do pokonania, postawionej na złość przez nic nie rozumiejących księży…”. Owocność tych spotkań w dużym stopniu zależy od Waszego nastawienia i otwartości.

”DATY SPOTKAŃ „CZWARTKOWYCH

od 29 września do 27 października 2016

od 24 listopada do 22 grudnia 2016

od 23 lutego do 23 marca 2017

od 11 maja  do 8 czerwca 2017

(Jeśli opuścicie jedną z katechez, to możecie ją uzupełnić w następnym cyklu.)

* * *

:DATY KATECHEZ „SOBOTNICH

4 lutego i 11 marca 2017

18 marca i 22 kwietnia 2017

13 maja i 10 czerwca 2017

(W razie konieczności drugą katechezę można odbyć w ramach następnego cyklu)

Szczęść Boże!

Ojcowie Dominikanie

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ