Daty i inne informacje dotyczące katechez dla narzeczonych przy klasztorze Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2018/2019

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

oraz SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

przy klasztorze Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu

w roku szk. 2018/2019

 

Najbliższe katechezy: 8 i 22 września 2018

 

          Cykl katechez poprzedzających zawarcie sakramentu małżeństwa obejmuje
4 spotkania (A, B, C, D) z wykładami, warsztatami i dniem skupienia a także 3 konsultacjePoradni Życia Rodzinnego.

 

          Spotkania odbywają się w następującym porządku

 (daty spotkań na dole strony)

A” – Pierwsza sobota (przed południem) od 9.00 do 13.30:

„B” – Pierwsza sobota (po południu) 14.30 do 17.30.

„C” – Druga sobota (ok. miesiąc później) od 9.00 do 13.30

„D: – Druga sobota (po południu) 14.30 do 17.30.

 

„Akatechezy (o. Andrzej): 1. Łaska sakramentu małżeństwa; 2. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; 3. Grzech pierworodny, kara i obietnica odkupienia małżonków.  4. wykład (p. Iwona): O naturalnych metodach planowania rodziny.

„B” –           dzień skupienia: 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu i narzeczeński rachunek sumienia (możliwość spowiedzi); 2. konferencja: Święty Józef – ikona współczesnego mężczyzny; 3. Modlitwa przed Cudownym obrazem Świętej Rodziny (Matki Bożej Dzikowskiej); 4. Historia i symbolika liturgii sakramentu małżeństwa

„C” Wykłady i warsztaty prowadzone przez osoby świeckie (psycholog, terapeuta rodzinny, konsultanci NPR)

„D” – Wykład (ks. dr Krzysztof Irek, sędzia sądu biskupiego w Sandomierzu) O prawnych aspektach małżeństwa, czyli co zrobić aby Wasz związek był ważny i trwały?

Zajęcia odbywają się w Sali Duszpasterstwa Rodzin (w krużganku klasztornym – koło zakrystii) – wejście z podwórka (na prawo od bramy kościoła). Na podwórku  możecie zaparkować samochód. Nasz adres: Tarnobrzeg, ul. T. Kościuszki 2.

Opuszczone spotkanie uzupełnić możecie w czasie cyklu następnego. W tym celu skontaktujcie się jednak wcześniej z o. Andrzejem, aby uściślić kiedy dokładnie będzie dana katecheza.

***

Konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego

          Na pierwszą konsultację do Poradni Życia Rodzinnego można się udać po spotkaniu „A” (sobota po 13.30), po wysłuchaniu wykładu Miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo Naturalne planowanie rodziny). Następne spotkania w odstępie 1 miesiąca jedno od drugiego) można odbyć np. w drugą sobotę („C” i „D”) lub też umówić się z Panią Instruktorką telefonicznie.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w naszej diecezji konsultacje powinny się odbywać w Poradniach znajdujących się najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Adresy i telefony aktualnie czynnych możecie znaleźć na stronie http://rodzinasandomierz.eu/poradnie-rodzinne/. Pary, które chciałyby odbyć w/w konsultacje przy naszym klasztorze powinny to zgłosić przy zapisach na kurs. Z Paniami Doradczyniami możecie umawiać się także telefonicznie.

***

Uwagi ogólne:

          Prosimy nie spóźniać się, ani też nie wychodzić wcześniej.

Bardzo prosimy nie przynosić „do podpisu” kartki osoby nieobecnej!

Zasadniczo w katechezach powinni uczestniczyć OBOJE NARZECZENI. Wspólnie wysłuchane katechezy dają możliwość dialogu narzeczeńskiego, który jest podstawą udanego małżeństwa. Do udziału zachęcamy więc także tych, którzy „Kurs” odbyli w szkole średniej. Jest oczywiste, że w kontekście zbliżającego się ślubu z pewnością znacznie głębiej wejdziecie w tematykę budowania Waszego związku.

Koszt organizacji Katechez wynosi ok. 150 zł (od pary). Ofiarę (w dowolnej wysokości) na pokrycie wszelkich kosztów prowadzenia i materiałów dla Waszego użytku prosimy składać przy potwierdzaniu listy obecności w pierwszym dniu kursu. Udział w konsultacjach Poradni życia rodzinnego jest bezpłatny.

***

Zapisy

Chęć udziału w tych zajęciach należy zgłosić (nie wcześniej niż miesiąc wcześniej) na adres e-mailowy ojca Andrzeja: bielat@mail.ru  Jeśli nie otrzymacie odpowiedzi w ciągu tygodnia (mój wyjazd, awaria poczty itp.) to wyślijcie to samo zgłoszenie na adres naszej woluntariuszki Kasi: kasiulka3008@interia.pl

PROSIMY NIE DZWONIĆ DO KLASZTORU W CELU OTRZYMANIA DODATKOWYCH INFORMACJI. Kontakt  tylko drogą e-mailową!

Wszystkie pytania i sytuacje „nietypowe” prosimy kierować do o. Andrzeja.

Gorąco prosimy nie traktować Katechez jako „obowiązkowej przeszkody do pokonania, postawionej na złość przez nic nie rozumiejących księży…”. Owocność tych spotkań w dużym stopniu zależy od Waszego nastawienia i otwartości.

 

* * *

DATY KATECHEZ

1. cykl: 8 i 22 września 2018

2. cykl: 10 listopada (A,B) i 15 grudnia (C,D)

3. cykl: koniec stycznia – luty 2019

Kolejne cykle w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2019.

 

Szczęść Boże!

Ojcowie Dominikanie