Duszpasterstwa

Asystent:
o. Wojciech Ożóg OP

Fraternia św. Jacka Odrowąża
ul. Kościuszki 2,
39-400 Tarnobrzeg

www
www

Opiekun:
o. Wojciech Krok OP

Asystent:
o. Marek Grzelczak OP