Duszpasterstwa

Asystent:
o. Wojciech Ożóg OP

Fraternia św. Jacka Odrowąża
ul. Kościuszki 2,
39-400 Tarnobrzeg

www
www

Opiekun:
o. Wojciech Krok OP

Asystent:
o. Marek Grzelczak OP

Duszpasterz:
O. Janusz Maria Andrzejewski OP

Klasztor OO. Dominikanów
ul. Kościuszki 2
39-400 Tarnobrzeg