terminypiątek, po Mszy św. o godz. 18
miejsce: Poradnia Życia Rodzinnego (korytarz przy zakrystii)

prowadzi: O. Janusz Skęczek OP

 teasing_you

O św. Tomaszu z Akwinu:
„Studiując jego naukę przez tylko jeden rok odnosi się większą korzyść niż studiując naukę wszystkich innych przez całe swoje życie”. Papież Jan XXII, 18.VII.1323 r. podczas kanonizacji św. Tomasza z Akwinu.

 

 

polka http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm

„Nauczyciel prawd wiary katolickiej winien wykładać je nie tylko już obznajomionym z nimi słuchaczom, ale do niego należy uczyć ich także i początkujących studentów, stosownie do słów Apostoła: „Jako maluczkim w Chrystusie dałem wam mleko na napój, nie pokarm”. Dlatego też, w tym oto dziele zamierzamy to, co obejmuje religia chrześcijańska, w taki sposób podać, by nadawałosię przede wszystkim DO NAUCZANIA POCZĄTKUJĄCYCH„. (Summa theologiae. Przedmowa)

11048649_1960816837476233_4793300667597879626_n teologiamoralna_iko-420x294

Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym: Pobierz plik w formacie: PDF MOBI EPUB

cooltext589725415

najbliższe spotkania i tematy:

– 2017 –

19 V  cd. Cnoty kardynalne – Cnota męstwa.

12 V cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Epikeia.

Dar pobożności. Błogosławieństwo sławiące cichych. Przykazania odnoszące się do sprawiedliwości.

5 V cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota uprzejmości i Cnota hojności. Wady przeciwne uprzejmości i hojności.

28 IV cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota wdzięczności i Cnota samoobrony. Wady przeciwne wdzięczności i samoobronie.

7 IV cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Wady przeciwne prawdomówności (zdradzanie tajemnic)

31 III cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Wady przeciwne prawdomówności (hipokryzja-obłuda, chełpliwość, fałszywa pokora, niedyskrecja)

24 III cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Wady przeciwne prawdomówności (kłamstwo)

17 III cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota prawdomówności.

10 III cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota szacunku (Cnota czci i Cnota posłuszeństwa)

3 III cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota Pietyzmu:

 – oddawanie czci Ojczyźnie (patriotyzm)

24 II cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota Pietyzmu:

– oddawanie czci rodzicom: szacunek, miłość, posłuszeństwo

– wady przeciwne czci rodziców

17 II cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota Pietyzmu.

10 II cd: – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości: Cnota Pokuty.

3 II Wady przeciwne cnocie religijności: cd.

– Niereligijność (kuszenie Pana Boga, krzywoprzysięstwo, świętokradztwo, symonia)

27 I Wady przeciwne cnocie religijności: cd.

– Zabobon (wróżbiarstwo, przesądy-praktyki zabobonne)

20 I Wady przeciwne cnocie religijności:

– Zabobon (niewłaściwy kult, bałwochwalstwo)

– Niereligijność (kuszenie Pana Boga, krzywoprzysięstwo, świętokradztwo, symonia)

13 I Akty cnoty religijności: święcenie dni świętych.

– 2016 –

16 XII Akty cnoty religijności: przyjmowanie sakramentów św., wzywanie Imienia Bożego w przysięganiu, zaklinaniu i wysławianiu Boga.

9 XII Akty cnoty religijności: Ślub.

2 XII Akty cnoty religijności: Ofiara, Daniny, Dziesięciny, Ślub.

25 XI Akty cnoty religijności: Adoracja. 

b0323a1fd8a91a7c9ae07a7ebf57157d

18 XI Akty cnoty religijności: Modlitwa: Warunki skuteczności modlitwy.

4 XI Akty cnoty religijności: Modlitwa: Skutki modlitwy.

28 X Akty cnoty religijności: Modlitwa: Podział modlitwy ze względu na cel. Przedmiot modlitw. Ojcze nasz.

21 X Akty cnoty religijności: Modlitwa:

– myślna (Różaniec św. – List apostolski Rosarium Virginis Mariae)

poradnik-jak-odmawiac-rozaniec

ustna:

  • indywidualna (prywatna)

 

blog_dg_1321548_2732218_tr_dloniee

 

  • publiczna (liturgiczna – Liturgia Godzin – brewiarz)

small_lg12

 

14 X Akty cnoty religijności: Pobożność, Modlitwa.

Akty cnoty religijności

7 X 2016 cykl: Kim jest człowiek – Części potencjalne kardynalnej cnoty sprawiedliwości:

– cnoty szacunku: Religijność, Pokuta, Pietyzm, Szacunek

– cnoty szlachetności: Prawdomówność, Wdzięczność, Samoobrona, Hojność, Uprzejmość, Epikeja

– 2015 –

25 IX 2015 Koncepcja człowieka wg św. Tomasza z Akwinu

Traktat o człowieku (S.th. I q. 75-89)

Człowiek, jak mówi św. Jan Damasceński(De fide orth. II, c.12), został stworzony na obraz Boży, a to znaczy, że ma umysł, wolną wolę oraz przysługującą mu z natury zdolność panowania. Dlatego po rozprawie o Prawzorze, czyli o Bogu, oraz istotach, które wyszły z wszechmocy Bożej na skutek jego woli, należy przystąpić do omówienia obrazu, czyli człowieka, pod tym kątem widzenia, że jest on źródłem swych czynów dzięki wolnej woli i zdo1ności panowania nad swoim postępowaniem. (Summa theologiae. Wstęp do I-II)

16 X cykl: Kim jest człowiekPoznanie ludzkie: zmysłowe i umysłowe

23 X Kim jest człowiek – Działanie: postępowanie, tworzenie

30 X W związku z rozpoczynającymi się obchodami 800-lecia naszego Zakonu zapraszamy na wykład O. dra Marka Miławickiego z Dominikańskiego Instytutu Historycznego o historii misji polskich dominikanów, którzy w latach trzydziestych XX wieku podjęli pracę w Chinach.

6 XI Kim jest człowiek – Prawo i społeczeństwo

Prawo

Lex est rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata.(S.th. I–II q. 90, a. 4)

Prawo jest rozporządzeniem rozumu, (ustanowione, nadane) dla dobra wspólnego, przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą i ogłoszone (promulgowane)

13XI Kim jest człowiek – Sumienie

cooltext589725415

20 XI Kim jest człowiek – Sprawności: Cnoty, Wady

27 XI Kim jest człowiek – Dary Ducha Św., Grzechy

„Po ogólnym omówieniu cnót i wad oraz innych zagadnień odnoszących się do moralności, trzeba przejść do szczegółowego ich rozpatrzenia. OGÓLNIKOWE bowiem dociekania na tematy moralne MAŁO PRZYNOSZĄ KORZYŚCI, bo działanie ludzkie to zespół czynności poszczególnych.” (Summa theologiae. Wstęp do II – II)

schemat_cnoty_kardynalne

4 XII Kim jest człowiek – Cnoty kardynalne – Roztropność i grzechy przeciwko roztropności

18-jungfrauen

11 XII Wychowanie w duchu gender. Co to jest?

Wygłosi: prof. dr hab. Viara Maldjieva. Katedra Bałkanistyki UMK Toruń Dominikanka. Ops z Fraterni w Sofii.

– 2016 –

iustitia

8 I 2016 Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości

15 I Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości cd.

22 I Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości cd.

29 I Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości cd.

5 II Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości cd.

12 II Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości cd.

19 II Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – części:

Części Cnoty Sprawiedliwości

1) składowe (integralne)

2) subiektywne (2 gatunki, odrębne cnoty)

legalna (prawna, ogólna, społeczna)

szczegółowa:

rozdzielcza

wymienna (zamienna, wyrównanie)

3) potencjalne (cnoty pokrewne 10, społeczne)

26 II Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – części składowe (integralne) i gatunki cd.

4 III Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość legalna (prawna, ogólna, społeczna). Wady.

18  III Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość szczegółowa rozdzielcza. Wady.

8 IV Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości  – sprawiedliwość szczegółowa  wymienna (zamienna, wyrównanie).

15 IV Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie poszanowania życia osoby ludzkiej.

22 IV Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie poszanowania życia osoby ludzkiej.

29 IV Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie poszanowania życia osoby ludzkiej.

6 V Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie poszanowania życia osoby ludzkiej. cd.

13 V Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie poszanowania życia osoby ludzkiej. cd.

27 V Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie uczciwości małżeńskiej oraz w dziedzinie majątkowej.

3 VI Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w dziedzinie majątkowej. cd.

10 VI Kim jest człowiek – Cnota sprawiedliwości – sprawiedliwość wymienna (zamienna, wyrównanie) w zakresie mowy:

w sądzie: sędzia, oskarżyciele, oskarżeni, świadkowie, adwokaci

poza sądem: posądzenia, znieważanie, wyśmiewanie, złorzeczenie, zniesławianie, oszczerstwo, podjudzanie.

 

                                                                    WAKACJE