Dla spraw związanych z grobami na naszym cmentarzu parafialnym  

proboszcz będzie dostępny w kancelarii parafialnej  

w czwartki 30 listopada, 7, 14 i 21 grudnia od 17.00 do 18.00  

oraz piątki 1, 8, 15 i 22 grudnia w godzinach od 8.30 do 9.30