XI Niedziela Zwykła

Dzisiaj odbywa się Jarmark Charytatywny „Miasto Aniołów” organizowany przez grupę charytatywną działająca w ramach naszego duszpasterstwa młodzieży. Dochód z Jarmarku będzie przeznaczony na Dom Dziecka w Tarnobrzegu. Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych, bo czeka wiele ciekawych atrakcji.

Spotkanie na temat bieżących spraw Kościoła i Ojczyzny odbędzie się 18 czerwca,
w poniedziałek o 19.00 po Mszy wieczornej w sali Poradni Rodzinnej. Zapraszamy.

Na nowennę do M. B. Dzikowskiej zapraszamy w środy o 11.30 i modlimy się według złożonych intencji czcicieli Matki Bożej.

Na zakończenie roku szkolnego Msze Święte dla poszczególnych szkół będą sprawowane według umówionego porządku (można zobaczyć w gablocie przed kościołem). Dla dzieci, młodzieży i nauczycieli okazja do spowiedzi w środę o 17.00.

Jerycho Różańcowe w naszym dekanacie trwać będzie nieprzerwanie od 15 do 26 czerwca, codziennie w innej parafii. W naszym kościele Jerycho będzie przez 24 h 21-22 czerwca – rozpoczniemy Mszą wieczorną, następna Msza będzie o północy w intencji parafian powołanych do służby Bożej, kolejne Msze według stałego porządku czyli o 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, i ostatnia o 18.00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej parafii do czuwania w nocy i w ciągu dnia, a szczegółowy program według poszczególnych ulic jest wywieszony w gablocie przed kościołem. Grupy duszpasterskie zapraszamy do zakrystii, żeby wpisywać się i podjąć się prowadzenia modlitw, gorąco zapraszamy poszczególne Róże Różańcowe.

Będziemy się modlić w intencjach wspólnych dla całej diecezji, czyli:
– Wynagrodzenia Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników.
– Za Kościół Święty, w intencji Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego.
– W intencji III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
– W intencji naszej diecezji z racji 200 – lecia jubileuszu.
– W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa.
– O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży.
– W intencjach wspólnot parafialnych.

Na nabożeństwo do świętego Jana Pawła II zapraszamy w piątek 22 czerwca po wieczornej Mszy Świętej. Uczczeniem relikwii świętego Papieża zakończymy Jerycho Różańcowe w naszej parafii.

Katecheza dla dorosłych – Lektura Ewangelii wg. św. Mateusza; odbędzie się w piątek
22 czerwca po nabożeństwie do św. Jana Pawła II.

Dla biednych do skarbony św. Antoniego w tym tygodniu złożono 602 zł. Bóg zapłać.

II Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę odbędzie się 23 czerwca (sobota po zakończeniu roku szkolnego). Zapraszamy wszystkich mężczyzn, w szczególności ojców
z synami. Szczegóły pielgrzymki na afiszu w gablocie przed kościołem.

Informujemy, że od niedzieli 24 czerwca do końca sierpnia będzie wakacyjny porządek Mszy Świętych oraz otwarcia kancelarii parafialnej. Szczegóły w gablocie przed kościołem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu rozpoczyna realizację projektu pt. „Asystent seniora”. Szczegóły można znaleźć w gablocie przed kościołem.