Parafialny Kongres Eucharystyczny

9–16 czerwca 2019 r.

Msze Święte i nabożeństwa

 

Niedziela 9–06–2019

„Duch Święty a Eucharystia”

ks. Krzysztof Irek

06.30 Msza z kazaniem
08.00 Msza z kazaniem
09.30 Msza z kazaniem
10.30 Msza z kazaniem
11.00 Msza z kazaniem
12.30 Msza z kazaniem
14.30 Różaniec – Tajemnice bolesne
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 Msza z kazaniem
17.00 Różaniec – Tajemnice chwalebne
18.00 Msza z kazaniem
19.30 Msza z kazaniem
20.30 Różaniec – Tajemnice radosne
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Różaniec – Tajemnice światła

 

 

Poniedziałek 10–06–2019

„Pismo święte o Eucharystii”

o. Janusz M. Andrzejewski OP

06.00 Msza
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem
09.30 Różaniec – Tajemnice światła
12.00 Msza z kazaniem
14.30 Różaniec – Tajemnice chwalebne
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Pismo święte o Eucharystii”
17.15 Różaniec – Tajemnice radosne
18.00 Msza z kazaniem
21.00 Apel Jasnogórski
22.30 Różaniec – Tajemnice bolesne

 

 

Wtorek 11–06–2019

„Kościół a Eucharystia”

o. Tarsycjusz Krasucki OFM

05.30 Różaniec – Tajemnice radosne
06.00 Msza
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem
10.30 Różaniec – Tajemnice światła
12.00 Msza
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Kościół a Eucharystia”
17.15 Różaniec – Tajemnice bolesne
18.00 Msza
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Różaniec – Tajemnice chwalebne

 

 

Środa 12–06–2019

„Św. Tomasz z Akwinu a Eucharystia”

o. Michał Mrozek OP

03.30 Różaniec – Tajemnice światła
06.00 Msza
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem celebrowana z jutrznią przez Biskupa Ordynariusza
11.00 Różaniec – Tajemnice bolesne
11.30 Nowenna do MB Dzikowskiej
12.00 Msza z kazaniem
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Św. Tomasz z Akwinu a Eucharystia”
17.15 Różaniec – Tajemnice chwalebne
18.00 Msza z kazaniem
19.00 Różaniec – Tajemnice radosne
21.00 Apel Jasnogórski

 

 

Czwartek 13–06–2019

„Kapłaństwo a Eucharystia”

o. Zbigniew Ptak OSPPE

05.30 Różaniec – Tajemnice chwalebne
06.00 Msza
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem
11.30 Różaniec – Tajemnice radosne
12.00 Msza z kazaniem
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Kapłaństwo a Eucharystia”
17.15 Różaniec Fatimski – Tajemnice światła
18.00 Msza z kazaniem
19.00 Procesja Maryjna
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Różaniec – Tajemnice bolesne
23.00 Godzina Święta

 

 

Piątek 14–06–2019

„Pokuta a Eucharystia”

o. Zbigniew Ptak OSPPE

05.30 Różaniec – Tajemnice radosne
06.00 Msza
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem
12.00 Msza z kazaniem
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Pokuta a Eucharystia”
16.00 Różaniec – Tajemnice światła
17.15 Różaniec – Tajemnice bolesne
18.00 Msza z kazaniem
20.30 Różaniec – Tajemnice chwalebne
21.00 Apel Jasnogórski

 

 

Sobota 15–06–2019

„Matka Boża a Eucharystia”

o. Bogusław Kochaniewicz OP

05.30 Różaniec – Tajemnice radosne
06.00 Msza
06.30 Godzinki
07.00 Msza
08.00 Msza z kazaniem
09.00 Różaniec – Tajemnice światła
11.30 Nabożeństwo do św. Dominika
12.00 Msza z kazaniem
14.30 Różaniec – Tajemnice bolesne
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Spotkanie dla chętnych – „Matka Boża a Eucharystia”
17.15 Różaniec – Tajemnice chwalebne
18.00 Msza z kazaniem
21.00 Apel Jasnogórski

 

 

Niedziela 16–06–2019

„Trójca Święta a Eucharystia”

o. Piotr Idziak SJ

06.00 Różaniec – Tajemnice radosne
06.30 Msza z kazaniem
08.00 Msza z kazaniem
09.30 Msza z kazaniem
10.30 Msza z kazaniem
11.00 Msza z kazaniem
12.30 Msza z kazaniem
13.30 Różaniec – Tajemnice bolesne
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 Msza z kazaniem
17.00 Różaniec – Tajemnice chwalebne
18.00 Msza z kazaniem
19.30 Msza z kazaniem
20.30 Różaniec – Tajemnice światła
21.00 Apel Jasnogórski i zakończenie adoracji