Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9. czerwca 2019

W każdym grzechu ukrywa się podwójne zło: ludzka krzywda i obraza Boga. Parafialny Kongres Eucharystyczny to okazja żeby naszemu Bogu i Zbawicielowi zadośćuczynić za zniewagi i profanacje oraz wyprosić pomoc w naprawieniu ludzkich krzywd. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Kongresie Eucharystycznym, do wspólnego wyznania wiary w prawdziwą, rzeczywistą i osobistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Prymas Wyszyński mówił: „czas to miłość” – znajdźmy czas żeby przez adorację wyrazić miłość do naszego Odkupiciela.
Od dzisiaj – Uroczystości Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej będziemy trwać na modlitwie. Szczegółowy program znajduje się w gablocie.

Na nowennę do M. B. Dzikowskiej zapraszamy w środę o 11.30 i modlimy się według złożonych intencji czcicieli Matki Bożej.

Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy w dni powszednie o 17.15, a w niedziele po Mszy o 16.00.

Dla biednych do skarbony św. Antoniego w tym tygodniu złożono 980 zł. Bóg zapłać.

Gazety – Niedziela, Gość niedzielny i Mały gość niedzielny – są do nabycia na stoliku na końcu ławek w kościele. Zapraszamy.

Od piątku naszym nowym przeorem jest o. dr Karol Wielgosz OP. Polecamy jego osobę i nasz klasztor Waszej modlitwie i życzliwości, żeby nasza dominikańska posługa w Tarnobrzegu przynosiła błogosławione owoce.

Rodziców, którzy przewidują, że w ciągu roku będą prosić o chrzest dla swojego dziecka oraz osoby, które przewidują, że będą proszone o bycie chrzestnymi zapraszamy na katechezę w niedzielę 23 czerwca o godz. 12.30 w sali Poradni Rodzinnej.

Informujemy, że po zakończeniu roku szkolnego czyli od niedzieli 23 czerwca będziemy mieli w niedziele i dni powszednie wakacyjny porządek Mszy, spowiedzi i posługi w kancelarii parafialnej.