1. Dziękujemy wszystkim za udział w procesjach Oktawy Bożego Ciała, zwłaszcza za zaangażowanie się w ich przygotowanie i przebieg.
2. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o godzinie 17.30.
3. W rozpoczynającym się tygodniu obchodzić będziemy pierwsze dni miesiąca. Dlatego też w poniedziałek odprawimy Mszę Św. Roczną za zmarłych, we środę – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, we czwartek, piątek i sobotę będą miały miejsce nabożeństwa związane z tymi dniami. Zachęcamy do przystąpienia do sakramentów: pojednania i Eucharystii.
4. Jutro (1 VII) przed domem parafialnym będzie miała miejsce zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Osoby chore odwiedzimy zgodnie z ostaniami ustaleniami dokonanymi przez poszczególnych ojców.
6. W najbliższą niedzielę będzie miała miejsce zmiana tajemnic różańcowych.
7. Do skarbony św. Antoniego – dla ubogich złożono 1770 zł i 20 eu. Bóg zapłać!
8. Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Szczegółowe informacje tego przedsięwzięcia znajdują się na stosownym plakacie, który jest upubliczniony na tablicy przed kościołem.
9. Dziękujemy ojcom: Markowi, Wojciechowi i Andrzejowi za ich życie, pracę i modlitwę w naszym klasztorze i parafii. Niech Pan nasz wynagrodzi ich trud! Niech Pani Dzikowska opiekuje się nimi! Witamy w naszej wspólnocie ojców: Pawła Pobutę i Mateusza Kosiora.