1. Dziękujemy wam za życzliwość i modlitwę; dziękujemy za udział we mszach św. w uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz w święto św. Jacka.

2. 8 września br. w Święto Narodzenia NMP będzie miał miejsce nasze doroczne parafialne święto. Zachęcamy Was do zaangażowania się w to święto. Prosimy o gotowość podjęcia różnych zadań, a także o zgłaszanie nowych inicjatyw. Chcemy, aby tego dnia zaprezentowały się wszystkie grupy, tak, aby każdy, kto poszukuje swojego miejsca w parafii/przy klasztorze mógł je znaleźć. W najbliższych dniach można więc potrzebę/chęć utworzenia nowych iniciatyw zgłosić. Koordynatorem tego wydarzenia będzie o. Wojciech Krok.

3. Msza św. jest naszym świętowaniem z Chrystusem, który także naszą śmierć pokonał. Dobrze, aby każdy (na sposób siebie odpowiedni) uczestniczył w niej z maksymalnym zaangażowaniem. Niestety niewielu jest przy naszym klasztorze ministrantów oraz osób, chcących czytać lekcje i śpiewać psalm w trakcie liturgii. Prosimy o gotowość do włączania się w Boża służbę. Jeśli tylko posiada się odpowiedni umiejętności wystarczy przyjść przed mszą św. i zgłosić swoją chęć służenia, lub czytania celebrującemu bratu.

4. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego (dla ubogich) złożono 1173 zł i 5 eu. Bóg zapłać!

5. Są jeszcze wolne miejsca dla tych, którzy chcą wziąć udział w bezpłatnym kursie komputerowym organizowanym przez Urząd Miasta. Więcej informacji w Urzędzie Miasta.

6. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niech Pani nasza Dzikowska modli się za Was i razem z Wami!