1. Dziękujemy wam za życzliwość i modlitwę. Niemniej, uważamy, że wyrazem chrześcijańskiej miłości i troski będzie jeśli będziemy pozostawać w domach. Tylko dzięki odpowiedzialnemu potraktowaniu przez każdego i każdą z nas kwarantanny i innych reguł higieny, podjęty przez rzesze ludzi ogromny wysiłek, aby zapobiec destabilizacji świata przez koronawirusa będzie skuteczny. Prosimy o chrześcijańskie: z miłością i rozumne podejście do stojącymi przed nami wyzwaniami. Dziękujemy tym, którzy odważyli się poddać auto-kwarantannie za konsekwentną miłość.

2. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 1713 zł oraz 65 eu. Bóg zapłać!

3. Wszystkie spotkania są odwołane, a działalność wszystkich grup zawieszona do końca stanu epidemicznego lub do odwołania.

4. Msze święte będziemy odprawiać o dotychczasowych porach. Po zbadaniu sprawy stwierdziliśmy, że w kościele relatywnie bezpiecznie może jednocześnie przebywać 28 osób. Limit ten będzie bezwzględnie przestrzegany (jak i inne rozporządzenia). Aby wejść do kościoła, w kruchcie należy pobrać kartkę z numerem, oraz sprawnie zająć wyznaczone miejsce. Miejsca tego nie wolno zmieniać. Nie wolno niczego całować ani niepotrzebnie dotykać. Znak pokoju należy przekazać skinieniem głowy. Komunię św. jest najlepiej przyjąć na rękę – do tego zachęcamy. Po mszy świętej należy opuścić kościół. Im dłuższa ekspozycja na bliskość innych osób, tym większa szansa na przekazanie wirusa. Lewa nawa kościoła jest zarezerwowana dla celebracji spowiedzi św. Prosimy o skrupulatne wypełnianie instrukcji, uważność i rozwagę.

5. Wszelkie nabożeństwa zostają odwołane. Godzinę przed wieczornymi mszami św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

6. Jeśli tylko pozwolą na to warunki (zostanie odwołany stan zagrożenia), przygotowywane przez nas pielgrzymki i inne wydarzenia, które mają mieć miejsce po zakończeniu stanu zagrożenia, odbędą się. Będzie to wielkie świętowanie. Jeśli natomiast sytuacja się nie poprawi – zostaną odwołane.

7. Niech Matka boże, Pani Dzikowska Wam błogosławi.