1. Dziękujemy wam za życzliwość, modlitwę i wsparcie. Pokornie prosimy o udzielanie wsparcia finansowego naszej parafii. Koszty utrzymania zespołu klasztornego są bardzo wysokie.

2. Nabożeństwa, które odbywają się w naszym kościele, są transmitowane przez lokalną telewizję kablową. Msze św. odprawiane w niedziele o g. 11.00 i 18.00 oraz wieczorne msze św. w dni powszednie są transmitowane również przez naszego facebookowego fanpage’a.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które są odprawiane przed wieczornymi mszami św. – o g. 17.30.

4. Zachęcamy, aby czy to w zakrystii, czy też poprzez maile zamawiać intencje mszy św. Można zamówić intencje gregoriańskie.

5. Aby przyjąć komunię św. podchodzimy do pierwszego stopnia przed chórem/prezbiterium. Jeśli jest jeden szafarz, w pierwszej kolejności Komunia Św. jest udzielana osobom przyjmującym Ciało Pana „na rękę”, a następnie tym, którzy chcą przyjąć Je bezpośrednio do ust. Gdy jest dwóch szafarzy, jeden udziela Komunii Św. „na rękę”, drugi – „do ust”. Ze względu na szacunek dla bliźnich, zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać.

6. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy spowiadać w kościele pół godziny przed rozpoczęciem mszy św. o g. 8.00 i 12.00, a także od g. 17.00 do 17.50 w „Małym Kościele”. Podczas mszy św. spowiadać nie będziemy, dlatego prosimy przychodzić na początek dyżuru.
7. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 649 zł. Bóg zapłać!

8. Tych, którzy jeszcze nie odebrali pieniędzy wpłaconych na rzecz pielgrzymki na Święty Krzyż, zachęcamy do zgłoszenia się do o. Mateusza Kosiora OP.

9. Zakład Pielęgnacyjny przy ul. Dekutowskiego potrzebuje środków dezynfekujących, a nade wszystko rękawiczek jednorazowych. Ze względu na bardziej wymagające procedury sanitarne, wsparcia finansowego potrzebuje także tarnobrzeski szpital. Zachęcamy do wspierania tych instytucji.

10. Raz jeszcze dziękujemy wam za duchowe i materialne wsparcie. Dobrego i Bożego czasu! Szczęść Boże!