1. Dziękujemy wam za życzliwość, modlitwę i wsparcie. Prosimy o udzielanie wsparcia finansowego naszej parafii – koszty jej utrzymania są wysokie.

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które są odprawiane przed wieczornymi mszami św. – o g. 17.30.

3. Zachęcamy, aby czy to w zakrystii, czy też poprzez maile zamawiać intencje mszy św. Można zamówić intencje gregoriańskie.

4. 13 maja zapraszamy na wieczorną mszę św. odprawianą ku czci Matki Bożej Fatimskiej połączoną z uroczyście odmówionym różańcem.

5. Komunię św. przyjmujemy w następujący sposób. Podchodzimy do pierwszego stopnia przed chórem/prezbiterium. Jeśli jest jeden szafarz, w pierwszej kolejności Komunia Św. jest udzielana osobom przyjmującym Ciało Pana „na rękę”, a następnie tym, którzy chcą przyjąć Je bezpośrednio do ust. Gdy jest dwóch szafarzy, jeden udziela Komunii Św. „na rękę”, drugi – „do ust”. Ze względu na szacunek dla bliźnich, zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać.

6. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy spowiadać w kościele pół godziny przed rozpoczęciem mszy św. o g. 8.00 i 12.00, a także od g. 17.00 do 17.50 w „Małym Kościele”. Podczas mszy św. spowiadać nie będziemy, dlatego prosimy przychodzić na początek dyżuru.

7. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 591 zł. Bóg zapłać!

8. Szkoły Katolickie w Tarnobrzegu ogłaszają nabór uczniów do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.

9. Raz jeszcze dziękujemy wam za duchowe i materialne wsparcie. Życzymy Wam pokoju serca nadziei i radości! Szczęść Boże!