1. Dziękujemy wam za modlitwę, udział w sakramentach i współpracę w staraniu się o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich tu przychodzących, aby się modlić.

2. Ze względu na ciągle trwającą epidemię przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń służb medycznych i porządkowych. Uparcie przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust maskami ochronnymi, gdy przebywamy w kościele.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się codziennie o godzinie 17.00. Różaniec święty rozpoczyna się o 17.30. Kościół jest otwarty cały dzień. Zapraszamy.

4. Kancelaria parafialna będzie otwarta we wtorek od godz. 17.00 do godz. 18.00 oraz w sobotę od godz. 8.30 do godz. 9.30.

5. W najbliższą sobotę podczas mszy św. o godzinie 12.00 grupa dzieci naszej parafii przystąpi po raz pierwszy do Stołu Pańskiego.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców tych dzieci będzie we czwartek o godzinie 19.00; spowiedź święta dla dzieci i ich bliskich – w piątek o godzinie 17.00. Polecamy naszych małych parafian i ich rodziny waszej modlitwie.

6. W sobotę wspominać będziemy św. Krzysztofa. Z tej racji w sobotę po mszach św. o godzinie 8.00 i 18.00 oraz w niedzielę po mszy św. o godzinie 11.00 błogosławić będziemy kierowców i ich pojazdy.

7. Zachęcamy do wpisywanie na odpowiednią listę imion małżonków, którzy w lipcu obchodzili rocznicę ślubu. Chcemy podziękować im modlitwą za świadczenie o miłości.

8. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 385 zł. Bóg zapłać!

9. Piesza Pielgrzymka do Częstochowy, z racji pandemii, odbędzie się w formie „sztafetowej”. Grupa św. Barbary będzie pielgrzymować 10 sierpnia ze Szczekocin do Dąbrowna. Chętni do pielgrzymowania w takiej formule proszeni są o pobranie i wypełnienie karty zgłoszeniowej i zapisanie się w parafii św. Barbary w dniu 2 sierpnia po Mszy św. o godz. 18.00 .

10. Życzymy Wam tego, abyście cieszyli się Bogiem i wakacjami. Pozdrawiamy szczególnie ciepło tych, którzy odwiedzają naszą wspólnotę i nasze miasto. Szczęść Boże!