1. Dziękujemy wam za okazywaną nam dobroć. W tych pełnych napięć dniach prosimy współpracę w budowaniu kultury spotkania – do czego wzywa nas Ojciec Święty, tak abyśmy razem mogli troszczyć się o sprawy najważniejsze. Dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich członków naszej społeczności. Zasady sanitarne, które obowiązują w naszym kościele są już wszystkim dobrze znane – prosimy o ich skrupulatne zastosowanie.

2. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 298 zł i 5 euro. Bóg zapłać!

3. Taca zbierana za tydzień będzie przeznaczona na aktualne remonty kościoła i klasztoru.

4. Przypominamy, że niedzielne nabożeństwa różańcowe rozpoczynają się o godzinie 17.00, a zmiana tajemnic Żywego Różańca nastąpi w pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o godz. 18.00.

5. W Zaduszki o godzinie 9.00 odprawimy mszę św. w krypcie kościoła w intencji zmarłych z rodziny Tarnowskich.

6. W tym tygodniu będą pierwsze: czwartek, piątek i sobota listopada. Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do udziału w odpowiednich nabożeństwach. Chorych naszej parafii odwiedzimy w późniejszym terminie.

7. Przypominamy, że z powodu rozwijającej się pandemii, wszelkie spotkania grup duszpasterskich i katechezy zostają zawieszone aż do odwołania – za wyjątkiem terapeutycznych spotkań AA i Al-Anon.

8. Z powodu pandemii cmentarz parafialny pozostanie zamknięty co najmniej do 2 listopada. W tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać każdego dnia miesiąca listopada. Więcej informacji o odpustach za zmarłych można znaleźć na stronie internetowej klasztoru oraz na tablicy ogłoszeń.

9. W kościele wyłożone są karty wspominkowe za zmarłych. Zachęcamy do ich wypełnienia i złożenia do urny. Za poleconych nam zmarłych będziemy się modlić na różańcu przez cały listopad oraz na Mszach św. „rocznych” w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Pierwsza Msza św. „roczna” zostanie odprawiona 2 listopada o godz. 18.00. Prosimy o zaniesienie kartek na wypominki wszystkim tym, którzy do kościoła przyjść nie mogą.

10. Intencje mszalne na rok 2021 będziemy przyjmować w zakrystii od 2 listopada.

11. Szczęść Boże!