1. Dziękujemy Wam za cierpliwość i współpracę w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni modlitwy dla wszystkich przychodzących do Jezusa Chrystusa.

2. Nalegamy na skrupulatne przestrzeganie reguł sanitarnych. Ciągle jeszcze, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, w naszym kościele może przebywać jednocześnie 35 osób, w przestrzeni publicznej należy dezynfekować ręce, zachowywać odległości między osobami, a także nosić prawidłowo założone maski.

3. W ostatnim tygodniu poprawiliśmy oświetlenie kościoła – zamontowaliśmy nowe, wydajne, a oszczędne lampy przed ołtarzami bocznymi.

4. Dzisiaj o godzinie 17.00 rozpoczniemy rozważanie Różańca św.

5. W ostatnią niedzielę kwietnia, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, będziemy się modlić w intencji osób, które w kwietniu obchodzą rocznicę zawarcia małżeństwa. W ich intencji zostanie odprawiona msza św. o g. 1:100. Imiona tych osób można zgłaszać w zakrystii.

6. Jako wspólnota zakonna codziennie odmawiamy razem Liturgię Godzin. Zachęcamy, aby powierzać nam swoje sprawy, intencje – włączymy je w naszą modlitwę. Można to uczynić w zakrystii, lub też droga e-mailową.

7. Do skarbony św. Antoniego w ciągu ostatniego tygodnia złożono 532 zł. Bóg zapłać! W tym miesiącu planujemy rozdawać paczki dla potrzebujących 30 kwietnia – na „Majówkę”.

8. W zakrystii można zamówić intencje gregoriańskie na bieżący rok.

9. Szczęść Boże!