1. Boże Narodzenie. Dziękujemy Wam, za to że dzielicie się z nami swoją radością z Narodzenia Pana. Dziękujemy za świadectwo wiary – zwłaszcza tym, którzy przystąpili do sakramentu pojednania i wiernie uczęszczali na roraty; za świadectwo miłości – zwłaszcza tym, którzy wspierali naszą działalność charytatywną, a także za świadectwo nadziei – tym, którzy dobrze nam życzą. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 1451 zł i 5€.

2. Dzisiaj i jutro msze święte odprawiamy według porządku niedzielnego, a nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o godzinie 17.00. W pierwszy i drugi dzień Świąt nie spowiadamy.

3. We wtorek obchodzić będziemy święto św. Jana Apostoła. Tego dnia, zgodnie z tradycją podczas mszy św. o g. 12 i 18 poświęcimy wino.

4. W środę obchodzić będziemy święto śś. Młodzianków. Podczas mszy św. o godzinie 18 zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla dzieci. Tego dnia wieczorem będzie uroczyste spotkanie dla ministrantów oraz ich bliskich. Zachęcamy do zaangażowania się w Liturgiczną Służbę Ołtarza.

5. W piątek obchodzić będziemy święto Świętej Rodziny. Podczas wieczornej mszy świętej zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie. Zapraszamy.

6. W sobotę, 31 grudnia, o godzinie 17.30 rozpocznie się nabożeństwo na koniec roku 2022, po którym, o godzinie 18.00 rozpocznie się msza św. dziękczynna za Boże działanie w naszej społeczności. Zapraszamy.

7. Msze święte 1 stycznia 2023 roku, w uroczystość Matki Bożej Rodzicielki, będą odprawione według porządku niedzielnego. Tego dnia nabożeństwo różańcowe będzie połączone ze zmianą tajemnic Żywego Różańca i rozpocznie się o g. 16.30.

8. W poniedziałek 2 stycznia w naszej parafii rozpocznie się czas wizyt duszpasterskich – „kolędy”. Jej plan jest dostępny w gablotach i mediach społecznościowych. Dzień przed planowaną wizytą duszpasterzy, ministranci będą prosić o zdeklarowanie chęci przyjęcia „kolędy”. Wizyty 2 stycznia zostaną zapowiedziane 30 grudnia. Aby się nie narzucać oraz uniknąć nieporozumień, będziemy odwiedzać tych, którzy w jednoznaczny sposób wyrażą pragnienie rozmowy z duszpasterzem. Prosimy o stworzenie przestrzeni spotkania i rozmowy. W kościele, dla osób, które nie będą mogły przyjąć kolędy w domach, będą dostępne informatory kolędowe wraz z krótką ankietą, które będzie można wypełnić i złożyć do przeznaczonej na to skarbony.

9. Podczas zapowiedzi kolędy nasi ministranci będą kwestować na remont swojej salki. Bardzo prosimy o życzliwość.

10. Życzymy Wam, by Boże Narodzenie Was bez reszty ogarnęło, abyście i Wy, i Wasi bliscy odrodzili się na nowo! Dużo radości, pokoju i nadziei z Bożej dobroci i delikatności z serca Wam życzymy!