1. Dziękujemy za okazywaną nam gościnność podczas wizyt kolędowych. Ona podnosi nas na duchu i umacnia w naszym powołaniu. Mamy nadzieję, że zaowocuje większym zaangażowaniem się w sprawy naszej wspólnoty.

2. Dzisiaj zbierana taca będzie przeznaczona na remonty kościoła i klasztoru. Za ogrzewanie kościoła i klasztoru w grudniu 2022 r. zapłaciliśmy 22 787 zł.

3. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o g. 17.00.

4. W najbliższych dniach będziemy kontynuować „kolędę”. Jej plan jest dostępny w gablotach i mediach społecznościowych. Dzień przed planowaną wizytą duszpasterzy, ministranci proszą o wyrażenie chęci przyjęcia „kolędy”, a także przekazują informatory parafialne. Osoby, które nie będą mogły spotkać się z ministrantami, są proszone o przekazanie im deklaracji o przyjęciu duszpasterzy za pośrednictwem sąsiadów. W tym roku ministranci kwestują na remont swojej salki. Prosimy o życzliwość.

5. Aby uniknąć nieporozumień, odwiedzamy tych, którzy w jednoznaczny sposób wyrażają pragnienie rozmowy z duszpasterzem. Prosimy o stworzenie przestrzeni spotkania i rozmowy. Prosimy o pomoc duszpasterzom w dotarciu do kolejnych domów – ta prośba dotyczy zwłaszcza osób mieszkających w domach jednorodzinnych oraz miejscach, do których dostęp nie jest dobrze oznakowany. W kościele są dostępne informatory kolędowe. Odpowiedzi na zadane w nich pytania można złożyć do przeznaczonej na to skarbony.

6. Dzisiaj kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna się okres zwykły.

7. Nabożeństwo fatimskie rozpocznie się w piątek, 13 stycznia br. o g. 17.00.

8. Dominikańska Szkoła Filozofii i Teologii informuje, że w tym miesiącu nie będzie zapowiadanego wykładu, jaki miał się odbyć w ramach cyklu katechez dla dorosłych. Wykład zaplanowany na 14 stycznia 2023 roku został przeniesiony na 27 maja 2023 roku.

9. W rozpoczynającym się tygodniu kancelaria parafialna będzie otwarta we wtorek, środę i czwartek od g. 16.00 do g. 17.00.

10. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie zaprasza w niedzielę, 15 stycznia, na dwa koncerty charytatywne, które na rzecz „Chłopców z Mokrzyszowa” zagra w Tarnobrzegu KORDIAN: o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Morzyszowie koncert kolęd, noatomist o godz. 19.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury zaprezentuje swoje największe przeboje. Na obydwa koncerty wstęp wolny. Podczas koncertów będzie można wesprzeć Dom „Chłopców z Mokrzyszowa”.

11. W ostatnim tygodniu do skarbony św. Antoniego złożono 1732 zł. Bóg zapłać!

12. Szczęść Boże!