Zapraszamy od 6 do 7 września na rekolekcje dla kobiet przed odpustem Narodzenia Matki Bożej.

  • Msza św. o godz. 18:00, po niej konferencja.

8 września zapraszamy na Eucharystię odpustową.

Rekolekcje wygłosi o. Mateusz Kosior OP z naszego klasztoru