W sobotę 29 lutego zapraszamy na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary. O Apokalipsie św. Jana na nowo odczytanej opowie Dr Danuta Piekarz, wykładowczyni w naszym dominikańskim Kolegium Filozoficzno-teologicznym w Krakowie i Uniwersytecie Jagiellońskim, ceniona biblistka i specjalistka od Nowego Testamentu, szczególnie listów św. Pawła.

Tematem wykładu będzie omówienie i prezentacja teologicznych treści ostatniej księgi Nowego Testamentu, pełnej tajemniczych symboli, obrazów grozy i nadziei na powtórne przyjście Jezusa w chwale.

Wykład o godz. 10:000 w Sali Katechetycznej. Polecamy!