W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, zgodnie z zaleceniem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza – ordynariusza sandomierskiego z dnia 13 marca 2020 r., podjęliśmy decyzję by móc spełnić wymogi bezpieczeństwa, wynikające z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób. W naszym przypadku będzie to liczba 28 na każdej Eucharystii.

Tylko tylu wiernych może uczestniczyć we mszach świętych i będzie wpuszczanych do kościoła. Należy w kruchcie kościoła pobrać kartkę z numerem i bezpośrednio udać się na wskazane miejsce. Obowiązuje bezwzględny zakaz zajmowania innego miejsca niż wskazanego numerem. Jest stan zagrożenia epidemicznego.

Prosimy stosować się do znaków i poleceń braci lub pracowników klasztoru. Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie. Ignorowanie tego nakazu, a więc ryzykowanie życiem innych osób będzie skutkowało natychmiastowym nakazem opuszczenia kościoła
i terenu klasztornego.

Prosimy o przestrzeganie zalecenia, a najlepiej o pozostanie jutro w domu i modlitwę za pośrednictwem internetu, radio i telewizji.

Z modlitwą +

Bracia Dominikanie z Tarnobrzega