Kochani nasi przyjaciele i parafianie,
to, że często nie możemy, a w tych dniach z pewnością nie powinniśmy się bezpośrednio się spotykać, nie oznacza, że nasze więzi osłabną. Jeśli nie jesteśmy razem, bo zależy nam na zdrowiu i życiu innych, to tęsknota za bliskością, której doświadczamy w serdecznych murach naszego klasztornego kościoła, tylko uzdrowi, odnowi i umocni relacje między nami Krwią samego Chrystusa.W naszej kaplicy modlimy się za Was codziennie Liturgią Godzin oraz różańcem – po nieszporach. Jeśli więc chcecie, telefonicznie, lub mailowo, możecie przekazywać nam swoje intencje. Zachęcamy was do tego.

Raz jeszcze prosimy was o zaufanie, a o trosce i modlitwie za każdego i każdą z Was zapewniamy,
Wasi Bracia, tarnobrzescy dominikanie