Od 30 maja zostały zniesione limity wiernych podczas Liturgii. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną przypominamy pozostałe zalecenia.

W kościele jest obowiązkiem:

  • noszenie maski
  • zachowywanie ostrożności i dystansu
  • unikanie dotykania wyposażenia
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Usilnie zachęcamy:

  • do pozostania uważnymi
  • do przyjmowania Komunii Św. na rękę