• Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy spowiadamy w godzinach: 9:00 – 10:00, 15:00 – 17:30, 19:15 – 20:30.
  • W Wielki Czwartek spowiadać będziemy w godzinach: 9:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 21:00.
  • W Wielki Piątek – w godzinach: 9:00 – 1100, 16:00 – 17:00, 20:00 – 21:00.
  • W Wielką Sobotę – od 8:30 do 12:30.
  • W tym czasie w kościele będą mogli przebywać jedynie penitenci i to w liczbie 35 osób.