Tarnobrzeg, 29 maja 2021 r.

Oświadczenie

W ostatnim czasie dotarła do nas oficjalna informacja, że w różnych miejscach naszego kraju, duszpasterzom odpowiedzialnym za przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, przedstawiono zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim mające na sobie znaki łudząco podobne do pieczęci dominikańskiego klasztoru w Tarnobrzegu, a podpisane w sposób przypominający podpis o. Mirosława Pilśniaka OP.

Oświadczamy, że o. Mirosław Pilśniak OP nie prowadził w tarnobrzeskim klasztorze dominikanów kursu przedmałżeńskiego. Opisane tutaj certyfikaty są więc fałszywe.

Jest nam przykro z powodu niegodnego wykorzystywania przez nieznane nam osoby dobrego imienia ojca Mirosława, a także naszej wspólnoty.

Bracia Dominikanie z Tarnobrzega