Przy naszym klasztorze rozpoczyna działalność Studium formacji początkowej dla kandydatów do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej dla parafii diecezji sandomierskiej.

Osią przygotowania będą spotkania (1-2 w miesiącu), na które będą się składały:
1) Wspólna modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza święta oraz nieszpory.
2) Wykłady z teologii dogmatycznej, teologii liturgii oraz teologii biblijnej.
3) Ćwiczenia oraz rozmowy o praktycznych aspektach posługi szafarzy nadzwyczajnych.

Oprócz tego przewidziane są:
1) Pielgrzymka do katedry sandomierskiej
2) Adwentowy dzień skupienia
3) Dni skupienia przed pobłogosławieniem do pełnienia funkcji szafarza nadzwyczajnego.
We wszystkich tych elementach będzie przedstawiany również duchowy wymiar przyjmowanego zobowiązania, a także formacja duchowa i modlitewna.

Jeżeli w parafii są zdatni i chętni do tej funkcji mężczyźni oraz potrzeba dla ich ustanowienia, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy koordynatora studium, o. Mikołaja Walczaka OP ([email protected]) do 1 października 2021 roku. Na ten adres można kierować również wszystkie pytania. Kandydaci na pierwsze spotkanie powinni także dostarczyć pisemną prośbę Proboszcza, której wzór znajduje się w załączniku. Uczestnictwo w kursie nie jest obarczone żadnymi kosztami.

Termin składania zgłoszeń: 1 października 2021 roku, na adres: [email protected]

Termin pierwszego zjazdu: 8 października 2021 roku (szczegółowe informacje zostaną przesłane do proboszczów).

Kontakt: o. Mikołaj Walczak OP, [email protected].

Pliki do pobrania: