Zachęcamy do powierzania nam intencji, w których mieszkańcy naszego klasztoru będą się modlić podczas modlitwy brewiarzowej i indywidualnej.

Można to uczynić przez specjalny formularz.