ZAUFAJ JEZUSOWI!

Pozdrawiam Was serdecznie!

Będę razem z kilkoma osobami świeckimi, na zaproszenie Ojca Proboszcza, prowadził misje ewangelizacyjne w Waszej parafii w dniach 14(15) – 20 maja 2022 roku. Będzie to czas głoszenia Ewangelii, dzielenia się wiarą, stawiania pytań. Ten czas przeżyjmy pod hasłem Zaufaj Jezusowi. Potrzebujemy doświadczyć mocy Ewangelii i spotkać na nowo Jezusa, który jest z nami i zbawia nas. Jednocześnie chcę dzielić się doświadczeniem miłosierdzia i mówić o nim w imieniu papieża Franciszka. Ustanowił mnie bowiem misjonarzem miłosierdzia, by być jego głosem zwłaszcza w trudnych ludzkich sytuacjach. Jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, modlitwy indywidualnej lub spowiedzi obejmującej trudne sprawy to serdecznie zapraszam. Znakiem tego posługiwania jest prawo rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

To zaproszenie jest skierowane do praktykujących i niepraktykujących, do wierzących i niewierzących, do zaangażowanych w życie Kościoła i do tych, którzy mają problem z Kościołem, parafią, religią. Każdy jest zaproszony i oczekiwany. Pan Bóg jest dla wszystkich, zdrowych i chorych, pobożnych i dotąd mało religijnych. Jezus jest dla Ciebie.

W programie znajdują się: msze święte, ciekawe tematy każdego dnia, spotkania stanowe, okazja do modlitwy i rozmowy.

Proszę Was o modlitwę za misje. Zapraszajcie też do udziału Waszych sąsiadów, przyjaciół. Mówcie o rekolekcjach, byśmy w licznym gronie przeżyli czas nawrócenia i doświadczenia Boga, który żyje i zmienia nasze życie.

Przyjdź, zobacz, pobądź z nami.

Wasz Brat – ks. dr Przemysław Sawa
(Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego)

MODLITWA W INTENCJI MISJI

Boże Ojcze, dziękuję Ci za moje życie, za Twoją miłość i opiekę. Dziękuję Ci za Syna Twego, Jezusa Chrystusa i za zbawienie, które mi dał przez swój Krzyż i zmartwychwstanie. Dziękuję za Ducha Świętego i Kościół.
Ojcze, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla naszej parafii, która przygotowuje się do misji. Spraw, aby misje stały się czasem odnowienia wiary oraz doświadczenia Twojej miłości w każdej osobie z naszej społeczności. Uzdrawiaj chorych, uwalniaj tych, którzy żyją w ciemności, daj siłę słabnącym, pokaż drogę poszukującym, pomóż potrzebującym. Boże, zwyciężaj. Amen.

PLAN MISJI EWANGELIZACYJNYCH
Tarnobrzeg, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Sobota, 14 maja
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji
18:00 Msza święta z tematem dnia (msza niedzielna)

Niedziela, 15 maja
7:30 Msza święta z tematem dnia
9:30 Msza święta z tematem dnia
11:00 Msza święta z tematem dnia
12:30 Msza święta z tematem dnia
17:00 Wyjście ewangelizacyjne
18:00 Msza święta z tematem dnia
19:30 Msza święta z tematem dnia

Poniedziałek, 16 maja
07:00 Msza święta (ze skrótem tematu dnia)
08:00 Msza święta z tematem dnia
12:00 Msza święta z tematem dnia
09:00-10:00 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
16:45 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
18:00 Msza święta z tematem dnia
19:00 Dodatkowa konferencja: Wiara w domu
20:30 Temat dnia (bez mszy)
21:00 Apel Jasnogórski

Wtorek, 17 maja
07:00 Msza święta (ze skrótem tematu dnia)
08:00 Msza święta z tematem dnia
12:00 Msza święta z tematem dnia
09:00-10:00 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
16:45 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
18:00 Msza święta z tematem dnia
Droga Światła (ulicami parafii)
20:30 Temat dnia (bez mszy)
21:00 Apel Jasnogórski

Środa, 18 maja
07:00 Msza święta (ze skrótem tematu dnia)
08:00 Msza święta z tematem dnia
12:00 Msza święta z tematem dnia
09:00-10:00 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
16:45 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
18:00 Msza święta z tematem dnia
Modlitwa o uzdrowienie
20:30 Temat dnia (bez mszy)
21:00 Apel Jasnogórski

Czwartek, 19 maja
08:00 Msza święta z tematem dnia
07:00 Msza święta (ze skrótem tematu dnia)
08:00 Msza święta z tematem dnia
12:00 Msza święta z tematem dnia
09:00-10:00 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
16:45 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
18:00 Msza święta z tematem dnia
19:00 Dodatkowa konferencja: Rozczarowani Kościołem
20:30 Temat dnia (bez mszy)
21:00 Apel Jasnogórski

Piątek, 20 maja
07:00 Msza święta (ze skrótem tematu dnia)
08:00 Msza święta z tematem dnia
12:00 Msza święta z tematem dnia
09:00-10:00 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
16:45 Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza
18:00 Msza święta z tematem dnia. Zakończenie misji