Pierwsza powakacyjna zbiórka ministrancka odbędzie się w piątek, 2 września 2022 roku, o godz. 19:00 w salce ministranckiej. Bardzo prosimy o obecność wszystkich ministrantów.
Spotkanie dla rodziców ministrantów odbędzie się w sobotę, 3 września 2022 roku o godz. 10:00 w domu duszpasterskim. Również prosimy o obecność.
Tych, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy z rodzicami w sobotę, 3 września o godz. 9:00 również do domu duszpasterskiego.