Grupa Charytatywna będzie wydawać paczki żywnościowe zakupione z ofiar złożonych do „Puszki św. Antoniego” dla najbardziej potrzebujących naszych parafian w piątek 27 stycznia w godzinach od 16.00 do 17.00.