Informujemy, że o. Karol Wielgosz OP z powodów osobistych złożył rezygnację z urzędu przeora klasztoru i proboszcza parafii.

Prosimy Was o modlitwę w intencji o. Karola oraz naszej wspólnoty, która w najbliższym czasie przystąpi do wyboru nowego przeora klasztoru.

W związku z powyższym opiekę na klasztorem i parafią do czasu wyboru nowego przeora i powołania proboszcza pełnić będzie o. Michał Śliż OP – subprzeor klasztoru.

Bracia dominikanie z konwentu Wniebowzięcia N.M.P. w Tarnobrzegu