Domowy Kościół jest gałęzią Ruchu Światło-Życie – wspólnotą, która chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół szczególną uwagę zwraca na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:
• codzienna modlitwa osobista tzw. „Namiot Spotkania”
• regularne spotkanie ze Słowem Bożym
• codzienna modlitwa małżeńska
• codzienna modlitwa rodzinna
• comiesięczny dialog małżeński
• reguła życia tj. systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną
• uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

Dzięki wprowadzeniu z życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987), który ściśle współpracował z s. Jadwigą Skudro RSCJ (1914-2009). Duchową kolebką jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza Oaza rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu oraz ikona Świętej Rodziny.

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne, które chcą podążać drogą do świętości razem ze swoim współmałżonkiem.

Spotykamy się od września do czerwca raz w miesiącu w kręgach składających się z 4-7 małżeństw, a w okresie wakacyjnym odbywają się rekolekcje formacyjne.

Przy naszej parafii działają cztery kręgi Domowego Kościoła gromadzące 16 małżeństw.

Małżeństwa zainteresowane zapraszamy do kontaktu: tel. +48 661 782 690.

Więcej informacji o naszej działalności znajdziesz na stronie Domowego Kościóła Diecezji sandomierskiej – www.dk-sandomierz.pl oraz Oazy Rodzin – www.oaza.pl